MWM ble etablert i 2004 og er en norsk avfallsaktør og kompetansebedrift som tilbyr avfalls- og rengjørings relaterte tjenester. Vi er en ren teknisk organisasjon med ingeniører og annet ledende personell. 

Vi tilbyr tjenester fra enkeltoppdrag til Total Waste Management på alle baser og generelt langs hele kysten. Gjennom våre eiere Norsea group og Coast Center Base, er vi knyttet til en solid eierstruktur med samhandling, som gir våre kunder en unik kundefordel.