naerings avfall 450

Næringsavfall oppstår der det drives næringsvirksomhet, enten privat eller offentlig. MWM sørger for mottak av alle typer næringsavfall og leverer kildesorteringsløsninger tilpasset ditt behov.

Vi leverer alt næringsavfall videre til gjenbruk og gjenvinning.