Dette virksomhetsområdet, omfatter rådgivning innenfor tjenesteområdene miljøkartlegging og byggavfall. Tjenester innenfor disse er:

green business office building 19666650

Miljøkartlegging

  • Utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelser iht. krav i plan og bygningslov og kundespesifikke krav ut over dette.
  • Kartlegging av helse- og miljøskadelige stoffer i bygg og objekter og prøvetaking samt lokalisering av disse.

Byggavfall

  • Gi råd om krav til kildesortering og praktisk avfallshåndtering på anlegg/byggeplass. Utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.
  • Internrevisjon av avfallhåndtering på byggeplass.