avfallsplaner 47482353MWM har miljøingeniører med lang erfaring i å utarbeide avfallsplaner for offshoreinstallasjoner, anlegg og bedrifter.

En avfallsplan vil kunne gi en god oversikt over avfallshåndteringen med kildesorteringsløsninger, miljøstasjoner etc.