Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen.

MWM ble etablert i 2004 og er en norsk avfallsaktør og kompetansebedrift som tilbyr avfalls- og rengjørings relaterte tjenester. Vi er en ren teknisk organisasjon med ingeniører og annet ledende personell. 

Vi tilbyr tjenester fra enkeltoppdrag til Total Waste Management på alle baser og generelt langs hele kysten. Gjennom våre eiere Norsea group og Coast Center Base, er vi knyttet til en solid eierstruktur med samhandling, som gir våre kunder en unik kundefordel.

Kvalitet

MWM skal være blant de ledende aktører både på økonomiske og tekniske løsninger. Kundene skal ha en klar oppfatning av MWM som FLEKSIBLE og FORBEDRINGSIVRIGE.
MWM sikrer videreutvikling av ansattes kompetanse gjennom ekstern opplæring og deltakelse i aktuelle fora.

HMSK Policy

Vårt HMSK arbeid skal bidra til en trygg og sunn virksomhet som vi kan være stolte av og som kommer våre kunder, eiere og samfunnet til gode. Forebyggende og systematisk HMSK skal være en intregrert del av vår daglige virksomhet.

Våre mål er å arbeide i henhold til den nullfilosofi som omfatter:

  • ingen person skader eller ulykker
  • ingen miljømessige skader
  • ingen kvalitetsfeil

Vår visjon

MWM skal gjennom kostnadseffektivitet og fleksibilitet være offshoreindustriens foretrukne prosjekt-leverandør og kompetansesenter for totale avfallsløsninger.

Kredittrating

aaa-rating

Ytre miljø

MWMs aktiviteter eller aktiviteter som MWMs leverandører utfører på vegne av MWM gjennomføres med NULL rapporteringspliktige utslipp.
MWM skal gjennom sin veiledning og styring av aktiviteter skape positive miljørelaterte ringvirkninger inn mot kunde og leverandører.

Styringssystem

Maritime Waste Management sitt ledelsessystem er basert på kravene iht. følgende standarder:

NS-EN ISO 9001: 2015 (Kvalitet)
NS-EN ISO 14001: 2015 (Ytre miljø)
NS-ISO 45001: 2018 (Arbeidsmiljø)

Eiere

owners piechart

Partnere

norsealogo

ccb logo

Stolt sponsor

kbk logo

Stolt klubbsponsor av Kristiansund BK som spiller i tippeligaen i 2024.