MWM ivaretar mottak av alle typer avfall; næringsavfall, farlig avfall, boreavfall og LRA-avfall. Avfall som blir mottatt blir håndtert etter gjeldende lovverk og offentlig godkjente tillatelser.