Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen.

Farlig avfall er avfall som kan medføre alvorlig forurensninger eller fare for skade på menneskereller dyr. Farlig avfall består av eller inneholder ett eller flere farlige stoffer. Derfor må farlig avfallbehandles separat og kan ikke leveres inn blandet med næringsavfall.

Eksempler på farlig avfall kan være olje og fettavfall, maling , oljeforurenset masse, miljøskadelige batterier, blekkpatroner,lysstoffrør, spilloljer etc. Ta uforpliktende kontakt og vi hjelper deg med alt fra emballasje til innsamling. Farlig avfall skal deklareres elektronisk av avfallsprodusent. Se her for for mer info og veiledning.