Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen.

I samarbeid med Vestbase, tilbyr vi rengjøring av kontaminert utstyr med tilhørende håndtering av radioaktivt avfall. MWM gjennomfører målinger, analyser av utstyr/objekter, med henblikk på å avsløre om dette er kontaminert av NORM. MWM dokumenterer strålingsnivå, emballerer, mellomlagrer og sender NORM til godkjent behandling/sluttdeponering. 

MWM kan også stå for håndtering og skraping av utstyr etter at dette er rengjort for NORM.